rozkvétání

stáhnout se
do ticha

na zprávy
a dotazy
neodpovídat

tlumený světla
a měkký zvuky
teplo
a tma

a světlo
co
uvnitř
rozkvítá