Trubači

Pokaždý,

když zbytečně zatroubíš,

vzbudíš někde sám sebe…

jako malý děcko,

jako chlápka po noční,

jako delirickou trosku…

sám sebe

jako na krajíčku

holku

vyrušíš…

Pokaždý,

když zbytečně

zatroubíš