ohó

slovo ohó teď často píšu na Facebooku… něco vidim nebo slyšim, čtu… a mentálně mě vám to najednou zakloní a já si pro sebe zvolám:
ohó